Meldnummer bij overlijden: 078-612 42 00
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, waar u ook verzekerd bent.
Lid van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

Een keuze die vroeg of laat gemaakt moet worden; begraven of cremeren?
Een keuze waar goed over nagedacht moet worden.

Begraven

De keuze voor begraven komt vaak voort uit bepaalde tradities, maar kan ook komen omdat er op deze manier een gedenkplek gecreëerd wordt voor nabestaanden. Bij begraven kan men kiezen tussen een algemeen graf en een particulier graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het verschil?

Een algemeen graf is een graf voor twee personen, die niet tot dezelfde familie behoren. Men huurt als het ware een graf van de gemeente voor de duur van 10 of 15 jaar. Na die tijdsduur kan deze niet verlengd worden en zal vaak worden geruimd.

Een particulier graf is een graf voor twee personen wat gekocht wordt van de gemeente voor een tijdsduur van 10, 15, 20, 25 of 30 jaar, afhankelijk van de begraafplaats. De familie wordt geen eigenaar, maar wel rechthebbende van het graf en bepaalt daarom zelf wie er later in het graf begraven zal worden. Na de gekozen periode kan het graf iedere keer weer verlengd worden met een periode van 10 jaar.

De keuze van de begraafplaats is aan de familie. Naast de Algemene begraafplaatsen in de regio wordt er tegenwoordig ook veel gekozen voor een Natuurbegraafplaats elders in het land.

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd in een natuurlijke omgeving. Sommige natuurbegraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig landschap en hebben graven met ornamenten en bloemen. Andere liggen ver buiten bebouwd gebied in de natuur en zijn sober uitgevoerd met de bedoeling dat de graven opgaan in de omgeving. Ze liggen dan schijnbaar willekeurig verspreid, er is geen ordening door heggen of afrasteringen en er zijn geen speciaal vervaardigde grafstenen. De graven worden veelal wel gemarkeerd met zwerfkeien of houten ornamenten.

Een van de voorwaarden bij natuurbegraven is dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu.

Over het algemeen zal de overledene begraven worden in een uitvaartkist. Tegenwoordig is er zeer veel keuze in kisten; klassiek, rustiek, modern, beschilderd of bekleed, samen met u kijken wij wat het meest passend is. Naast kisten zijn er ook gevlochten manden en is het ook mogelijk begraven te worden in een wade.

                                     

Doorgaans is een begrafenis, door grafrechten, grafsteen of herinneringsteken, kostbaarder dan een crematie.

Cremeren

Steeds meer mensen kiezen om uiteenlopende redenen voor crematie. Ook bij de keuze voor een crematorium bent u helemaal vrij. De crematie van de overledene vindt meestal direct plaats na de plechtigheid, maar kan ook desgewenst de andere dag plaatsvinden. Bij veel crematoria is er ook de keuze voor de naaste familie om mee te gaan naar de oven en zelf de kist in te voeren. Dit wordt vaak gezien als een afronding van de uitvaart.

Voor de asbestemming zijn er diverse mogelijkheden. U kunt een gedenkplek creëren d.m.v. een urnengraf op een begraafplaats, de as kan thuis bewaard worden in een urn of verwerkt worden in een assieraad of een sculptuur. Daarnaast is er ook de mogelijkheid van uitstrooiing op zee, een zelf gekozen plek of op een strooiveld.

                                  

Uiteraard kunnen wij u informeren over de diverse crematoria, de mogelijkheden van uitstrooiing en de keuze van een urn of assieraad.